Berit Gezelius

Personlig utveckling med psykoterapi

Livskris - när livet är tungt

Att ta sig igenom svåra livshändelser

  • Är du i kris?
  • Har du gått igenom en svår separation?
  • Är du orolig inför en väntad separation?
  • Har du förlorat en viktig närstående?
  • Har du gjort en annan svår förlust?
  • Bär du på sorg?
  • Har du blivit utsatt för övergrepp?

Allt detta är tunga livshändelser som i många fall är svåra att ta sig igenom på egen hand. Men det finns hjälp att få.

Krissamtal kan hjälpa

Ett krissamtal med mig kan bli den hjälpande hand du behöver i denna situation. Vi arbetar oss stegvis igenom det svåra, med allt stöd som går att få, så att krisen kan bearbetas och bli en del av ditt liv och till slut läggas till dina livserfarenheter.

Motiverande samtal i lugn miljö

Vi börjar med ett inledande samtal i en lugn och avstressad miljö. Vi försöker ringa in de problem du upplever och gemensamt komma fram till en bra fortsättning.

Ibland räcker det med några samtal för att klargöra en besvärlig livssituation och du kan få verktyg för att själv ta dig vidare. Ibland behövs det mer tid. Detta kommer vi fram till under de första samtalen.

Mottagning

Berit Gezelius
Gräsgatan 6
118 60 Stockholm

Kontakt

Mobil 070 - 491 04 55
Kontakt Berit Gezelius