Berit Gezelius

Personlig utveckling med psykoterapi

Nystart - när livet gått i stå

Samtal när livet behöver startas om

  • Ser du ingen väg ut?
  • Går du bara går runt i samma spår hela tiden?
  • Känns livet tungt utan direkt orsak?
  • Är din initiativkraft förlamad?

Svåra händelser och upplevelser hör livet till men kan ibland bli för mycket att hantera. Det finns dock hjälp av olika slag att få i den här situationen. Det kan till exempel vara:

Samtalsterapi

Terapi i samtalsform tillsammans med mig kan bli den vändpunkt du behöver för att se klarare på din livssituation och få ordning på tillvaron. Vårt samarbete kan bli ett avstamp till ett nytt liv. Ett liv där du blir mera nöjd med dig själv och på nytt kan känna glädje och vara tillfreds med tillvaron.

Motiverande samtal i lugn miljö

Vi börjar med ett inledande samtal i en lugn och avstressad miljö. Vi försöker ringa in de problem du upplever och gemensamt komma fram till en bra fortsättning.

Ibland räcker det med några samtal för att klargöra en besvärlig livssituation och få verktyg för att själv kunna ta dig vidare. Ibland behövs det mer tid. Detta kommer vi fram till under de inledande samtalen.

Mottagning

Berit Gezelius
Gräsgatan 6
118 60 Stockholm

Kontakt

Mobil 070 - 491 04 55
Kontakt Berit Gezelius