Berit Gezelius

Personlig utveckling med psykoterapi

Förbättra din självkänsla

Samtalsterapi för personlig utveckling och bättre självkänsla

Konstruktiva och utvecklande samtal med mig kan bli ditt avstamp till ett mera tillfredsställande liv.

Med bättre självkänsla öppnas nya möjligheter och du får en bättre livskvalitet. Du frigör dina resurser och kan utforma livet efter just dina förutsättningar och behov.

Det kan göras på olika sätt. Det som passar dig kommer vi fram till med ett inledande samtal. Här ett par exempel på hur man kan göra:

Jagstrukturerande psykoterapi

En kognitiv terapimetod med unika möjligheter till personlighetsutveckling inte minst om du har negativa upplevelser av tidigare terapier eller om du har haft problem under lång tid.

Symboldrama frigör kreativitet

En bildskapande terapiform som ger bättre självkännedom och frigör kreativitet. Det kreativa betraktelsesättet ger dig en bra grund till personlig utveckling. Med bilden som hjälpmedel och symbolen som tankeredskap kan du hitta vägen till ditt inre och bearbeta djupt liggande problem.

Inledande och motiverande samtal i lugn miljö

Vi börjar med ett inledande samtal i en lugn och avstressad miljö. Vi försöker ringa in de problem du upplever och gemensamt komma fram till en bra fortsättning.

Ibland räcker det med några samtal för att klargöra en besvärlig livssituation och få verktyg för att själv kunna ta dig vidare. Ibland behövs det mer tid. Detta kommer vi fram till under de inledande samtalen.

Mottagning

Berit Gezelius
Gräsgatan 6
118 60 Stockholm

Kontakta mig

Mobil 070 - 491 04 55
Kontakt Berit Gezelius

Ring för en kostnadsfri konsultation